Οι τέντες στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν το όνομα μας!

Κασέτα

Τέντα Κασέτα Box

Τέντα Κασέτα BoxΤέντα Κασέτα BoxΤέντα Κασέτα BoxΤέντα Κασέτα BoxΤέντα Κασέτα Box

Τεντοσύστημα με βραχίονες, το οποίο κλείνει ερμητικά προστατεύοντας το ύφασμα, διατηρώντας το καθαρό και δίνοντάς του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι βάσεις στήριξης είναι μεταβαλλόμενες για τοίχο ή οροφή.
Η μέγιστη διάσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι 5,00μ Χ 3,00μ.
Η κίνηση του συστήματος γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτρικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τέντα Κασέτα Box 7

Τέντα Κασέτα Box 7Τέντα Κασέτα Box 7Τέντα Κασέτα Box 7Τέντα Κασέτα Box 7

Τεντοσύστημα με βραχίονες, το οποίο κλείνει ερμητικά προστατεύοντας το ύφασμα, διατηρώντας το καθαρό και δίνοντάς του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι βάσεις στήριξης είναι μεταβαλλόμενες για τοίχο ή οροφή.
Η μέγιστη διάσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι 7,00μ Χ 3,50μ.
Η κίνηση του συστήματος γίνεται ηλεκτρικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές