ΑΝΤΙΡΙΔΑ

ΤΕΝΤΕΣ

Το παλαιότερο σύστημα σκίασης

Αποτελείται από έναν άξονα, επάνω στον οποίο τυλίγεται το ύφασμα, και από κάθετες "αντιρίδες" (σιδερένιες ή αλουμινίου), οι οποίες λειτουργούν σαν οδηγοί για το άνοιγμα και το κλείσιμο της τέντας.

ΑΝΤΙΡΙΔΑ