ΚΑΣΕΤΑ

ΤΕΝΤΕΣ

Τέντα Κασέτα Box

Τεντοσύστημα με βραχίονες, το οποίο κλείνει ερμητικά προστατεύοντας το ύφασμα, διατηρώντας το καθαρό και δίνοντάς του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι βάσεις στήριξης είναι μεταβαλλόμενες για τοίχο ή οροφή.
Η μέγιστη διάσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι 5,00μ Χ 3,00μ.
Η κίνηση του συστήματος γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτρικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τέντα Κασέτα Box 7

Τεντοσύστημα με βραχίονες, το οποίο κλείνει ερμητικά προστατεύοντας το ύφασμα, διατηρώντας το καθαρό και δίνοντάς του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι βάσεις στήριξης είναι μεταβαλλόμενες για τοίχο ή οροφή.
Η μέγιστη διάσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι 7,00μ Χ 3,50μ.
Η κίνηση του συστήματος γίνεται ηλεκτρικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τέντα Κασέτα Box 7